Kam reikalinga religija?

Daugeliui žmonių žodis Dievas asocijuojasi su geru deduku, kuris sėdi ant dėbesėlio ir mėtosi žaibukais. Tai yra geras maistas ateistams, kurie sako, kad ant debesų nieko nėra, o toliau yra kosmosas. Taip pat ateistai labai mėgsta operuoti tokiais žodžiais kaip bažnyčia ir Biblija. O tie du dalykai niekaip negali įrodyti dievo egzistavimo. Iš tikrųjų, jei kalbame apie Dievą, tai prie ko čia bažnyčia? Ir prie ko čia Biblija?

Pradėkime gal nuo Biblijos, nes ji atsirado ankščiau bažnyčios. Ir pradėkime butent nuo senojo testamento – Toros. Ši knyga yra įpatinga, ir tuoj paaiškinsiu dėl ko.

Yra dievo įsakymai, kurios mes maždaug žinome: nežudyk, nevok, nepaleistuvauk, nemeluok ir t.t. Nereikia buti genijumi, kad suprasti jog šių taisyklių nesilaikymas geruoju nesibaigs nei pačiam žmogui nei visuomenei, kurioje jis gyvena. Dabar įsivaizduokime laikus kuriose buvo rašoma Tora: tada knygos buvo rašomos ant odos ir tai kainavo labai brangiai. Sunku įsivaizduoti, kad kažkas rašė torą vietoi to, kad dirbtų. Jau vien rašan šį straipsnį iklausiau daugybe nemalonių replikų, o tais laikais knygas rašė tikrai ne dėl malonumo.  Todėl tokios apimties knyga kaip Tora buvo rašoma pagal valdžios įsakymą.  Net ir šiuolaikiniame pasaulyje retai pavyksta išleisti knygą, kuri nebutų palanki esamai valdžiai, o Toros rašymo laikais tai buvo neįmanoma.

Tiesiog vienas protingas valdovas suprato tautos valdymo principus ir parašė knygą, kuri garantuos jo tautos išsaugojimą ir klestėjimą.

Kaip valdomi žmonės?

Kokie gi tie valdymo principai? Jų yra šeši. Nuo šešto principo ir pradėsime:

6. Karinis metodas – galima valdyti tautą naudojant jėgą, bet šis metodas yra brangus ir neefektivus. Žmonės gi supranta, kad jie yra valdomi ir verčiami gyventi taip, kaip jiems yra liepiama. Šis metodas turi tik vieną privalumą – greitį. Galima greitai įvesti reikiamą tvarką.

5. Svaiginimo metodas – paprastai tariant žmones galima pragirdyti, ir jie turės tik vieną tikslą – prisigerti. Tokie žmonės negali priešintis ir reikalauti savo sąlygų. Girdymo metodas naudojamas ir šiais laikais, ypač esant ekonomikos problemoms kai reikia užimti žmones valstybėi sunkiu laikotarpiu, kitaip jie gali netyčia ir revoliucija padaryti, dėl ko paskui žiauriai gailėsis. Be to alkoholio pardavimai leidžia pripildyti biudžetą ir mokėti algas policininkams ir mokytojams. Šis metodas buvo naudojamas prieš indėnus amerikoje (alkoholis) ir prieš kiniečius (opiumas).

4. Ekonominis valdymas – iš pavadinimo aišku, kad tai yra valdymas per pinigus ir palukanų procentą. Šiuolaikiniame pasaulyje šį metodą taiko JAV ir Eropos sąjunga. Visiems girdėtas Euribor, tai ir yra vienas iš ekonominio valdymo svertų. Ekonominis valdymas yra dar galingesnis nei du aukščiau aprašyti metodai, jį naudojant Europos centrinis bankas (kuris spausdina Eurus) gali lengvai organizuoti infliaciją ir bedarbystę bet kokioje šalyje kurios valiuta yra pririšta prie Euro arba yra Euras. Aišku jis to nedarys jei šalies valdžia „gerai“ elgsis. Tokios pat taisyklės galioja ir šalims pririšusiems savo valiutas prie USD. Tik joms vadovauja ne Europos centrinis bankas, o Federalinio rezervo bankas.

tai buvo trys valdymo metodai, kurie yra materialiniai, sekantys metodai yra psichologiniai:

3. Religija / ideologija – apie ka šitas straipsnis … tai stiprus valdymo metodas, nors ir ne pats stipriausias. Šiolaikiniame pasaulyje religija jau nebeturi tokios reikšmės kaip prieš šimtą metų. Bet Islamo pasaulyje tai iki šiol yra pagrindinis valdymo įrankis. Svarbu, kad prie religijos yra prilyginama ideologija, taip, komunizmas tai religijos analogas, taip pat kaip ir visokios nacionalinės idėjos apie aukščiausią rasę.

2. Istorija – tai ne tik pamoka mokykloje, tai galingas valdymo metodas, kuris nuteikia žmogų tolesniam gyvenymui. Tavo ateitis priklauso nuo tavo istorijos. Todėl daugelis valstybių rašo sau labai teigiamą istoriją ir tai yra ne tam, kad ką nors apgauti, o tam kad auganti karta tikėdama savo sekmę, prisidėtų prie savo valstybės klestėjimo.

  1. Pasaulėžiūra – super lėto veikimo bet super galingas įrankis žmonių valdymo srityje. Mozė žydus vedžiojo 40 metų per dykumą, tam, kad nebeliktų žmonių su senaja pasaulėžiūra. Nes senąją tvarką atsimenantys žmonės supranta, kad realiai jie kaip buvo vergais taip ir liko, pasikeitė tik šeimininkas: būvo faraonas o dabar Mozė. Skirtumas tas, kad faraonas sakė: :vergai, statikyte piramides“, o protingas Mozė sakė „laisvieji žmonės gerbkite savo laisvę ir pastatykyte šventyklą. Ir tikrai daug maloniau kai save įsivaizduoji kaip laisvą žmogų negu kaip vergą.

Taigi Toroje mes surasim ne tik religiją, bet ir:

  1. istoriją
  2. Pasaulėžiūrą
  3. Ekonomiką,
  4. Darbo kodeksą,
  5. Baudžiamąjį kodeksą,
  6. Civilinį kodeksą

Tautos valdymo įrankius galima buvo surašyti nepaminint Dievo, bet tada jie nebūtų tokie veiksmingi. Tai šiandien žmonės Dievo nebijo, o tais sunkiais laikais visi buvo religingi. Užtekdavo žaibo su perkuniją kad didžiausi skeptikai įtikėtų Dievu.

Romėnai nuolat žudė žydus, nes tie nepripažino cezario dieviškumo, o žydai lengviau priimdavo mirį negu atsisakydavo savo pažiūrų.  Tikriausiai ir kylo Romos cezariui mintis, kad neblogai būtų ir pačiam turėti tokią stebuklingą knygą. Juk daug papraščiau duoti žmogui knygą ir jį valdyti visą gyvenymą negu išlaikyti didžiūlę kairiuomenę, kurios pačiam reikės bijoti.

Tolesni krikščionių persekiojimai įrodė, kad kareiviai (Jegos valdymo metodas) yra bejėgiai pries tikinčiuosius (Religijos valdimas). Aišku kareiviai nebuvo bejėgiai, kareivio ir tikinčiojo susitikimas baigdavosi ne tikinčiojo naudai, bet kariniu metodų krkščionybės nugalėti buvo neįmanoma. Tada Romėnai suprato, kad nenugalima romenų kariuomenė yra nepakankama, ir reikia ruošti antrą kariuomenę ginkliuota ne kardais o kryžiukais ir knygutėmis. Ir kaip parodė praktika antroji kariuomene, kartais padedant pirmajai sekmingai užvaldė daug didesnes teritorijas negu militaristinė Romos imperija. Ir tos teritorijos liko ištikimos Romai iki šiol, nors Romėnų kariuomenė jau seniai nebeegzistuoja.

Pinigai mums , atsakomybė jums

Ginkluoti kareiviai vos tik atėję į svetimą žemę bus sutikti kardais ir strėlemis, ir jie negalės nueiti taip toli kaip beginklis draugiškas žmogus, kuris sako „Dievas tave myli“ , „tu dar gali išsigelbėti“. Ir svarbiausia yra tai, kad tie „kareiviai“ nuoširdžiai tiki, kad gelbėja pasaulį. Su savo naujais „kareiviais“  Romos imperija tapo kelis kartus didesnė. Esant tokiai sėkmei, valstybės sienomis galima nesirūpinti, net ir pačią valstybe galima nesirupinti. Bažnyčiai buvo nesvarbu , kas vadovauja valstybėi, turėdamą tokį valdymo įrankį kaip religiją, bažnyčia turėjo tiek valdžios kiek galėjo pasiimti . Bažnyčiai reikėjo tik rinkti pinigus, ir organizuoti naujas misijas. Bes atsakomybė už pačią valstybę likdavo karaliams.

Jei melži turi ir rūpintis

Bet religija turi ne tik pinigų rinkimo funkciją. Tam , kad melžti pinigus iš žmonių, reikia, kad žmonės pinigų turėtų. Todėl nepakanka melžti žmones, jais reikia ir tinkamai rūpintis. Bažnyčiai apsimoka, kad žmonės turėtų daugiau pinigų. Įsivaizduokite, kas bus jei žmonės pradės, vogti, žudyti, paleistuvauti ir žudytis. Čia valstybės ir bažnyčios interesai sutampa, nes valstybė taip pat yra žmonių melžėja. Todėl bažnyčios ir valstybės įstatymai dažna sutampa. Kiek tu surinksi pinigų jei žmonės vagia ir žūdo? Valstybėi, kaip ir bažnyčiai reikėjo, kad žmonės sudarytų šeimas, dirbtų, paklustų ir dali uždarbio atiduotų. Iš čia kyla tokios taisyklės, kad savižudybė tai nuodemė už kurią patenkama į pragarą. Tais laikais gyvenimas buvo toks, kad savižudybė buvo gana patraukli išėitis, todėl bažnyčia tai griežtai draudė. Koks ūkininkas norėtų, kad jo karvė nusižudytų, arba nužudytų kitą karvę?

Tegul debilas elgiasi taip lyg būtų protingas

Taigi religija ne tik ima, bet ir duoda. Dauguma žmoniu nesupranta, kas yra gerai o kas blogai. Jeigu jiems nepaiškinti kas yra kas – jie vogs, žudys ir paleistuvaus. Ne šiaip sau rašau apie paleistuvystę, tais laikais kai religija diktavo visas elgesio normas  kontraceptikų nebuvo. Ir gimdavo nesantuoknių vaikų, kurie augo be priežiūros ir tapdavo nusikalteliais. Normalus žmogus ir be religijos supranta kaip reikia elgtis, bet jų yra mažuma. Prisiminkime naciu Vokietiją, – vokiečiai staiga pradėjo žudyti savo kaimynus žydus, tik todėl, kad kažkoks debilas jiems pasakė, kad galima. Tai rodo, kad dauguma žmoniu savarankiškai nesupranta, kas yra gerai, o kas blogai. Ir religijos funkcija yra: priversti debilą elgtis taip lyg jis būtų protingas.

Asmeniškai aš žinau atvėjus, kai buvę nusikalteliai pradeda vaikščiuoti į bažnyčia ir pasitaiso. Dažnai tie žmonės patys nori normaliai gyventi bet jie neturi taisyklių pagal kurias galėtų pasitaisyti. Religija duoda tokias taisykles. Todėl neverta ginčytis ar religija gera ar bloga, kai ką religija erzina, kai kas be jos negali gyventi. Jus žinote religijos pliusus ir minusus. Išvadas darykite patys komentaruose 🙂